Mind the dog Strike

Regv1221/2018

Født: 15.11.2017 (i Italia)

Oppdretter: Valentina Balli


Godkjent gjeterhund

Oppflyttet til klasse 2 i lydighet i Sverige (tilsvarende klasse 3 i Norge)

Foto: Hanna Nilsson

HELSE:

HD: B

Øyelyst fri 25.01.2021

Gentestet: CEA/TNS/IGS/MRD1 - FRI

Strike er en herlig og veldig snill hund i hverdagen. Både mot folk, barn og andre hunder. Her er en rask og lydhør gjeterhund, som både har naturlige flanker og bra driv og trykk (bremsen trener vi på hele tiden, for fram vil han) Bra naturlige utganger og hent, bra balanse. Ingen låsninger. Han vil alltid gjøre rett, og er en bra lytter. Han har mye "will to please" og er veldig treningsvillig. Han er klok og overrasker meg hele tiden med ting han kan.

På lydighetsbanen overrasker han meg hele tiden med å være utrolig lærevillig. Han lærer fort og vil være med meg hele tiden. En veldig spesiell hund, som jeg setter stor pris på. Han er den første hanhunden som jeg har valgt å beholde for avl på mange år. 


Jeg syns han har veldig mange fine egenskaper å tilføre border collieavlen.

FOR STUD: Strike was born in Italy 15.11.2017. Bred by Valentina Balli, son of two times world champion in obedience Mind the dog Lycan.

Hips: B

Tested clear for CEA/TNS/IGS/MRD1


He is a very friendly and kind dog, both to people and other dogs. He is a fast sheepdog, with natural flanks, outruns and balance. Not too much eye. And he has a nice drive og push. He is a good listener with a lot of will to please, and he is very trainable. He is wise and a fast learner. He is the first male in years that I have kept for breeding. And he is available for stud.

Foto: Vidar Tangeland

Mind the dog Strike

Regv1221/2018

Oppdretter: Valentina Balli

Født: 15.11.2017 (i Italia)

Røntget med B-hofter

Øyelyst fri 25.01.2021

Godkjent gjeterhund

Oppflyttet til klasse 2 i lydighet i Sverige

Gentestet: CEA/TNS/IGS/MRD1 - FRI


SKK HUNDATA :https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=3279778

Strike er en herlig og veldig snill hund i hverdagen. Både mot folk, barn og andre hunder. Her er en rask og lydhør gjeterhund, som både har naturlige flanker og bra driv og trykk (bremsen trener vi på hele tiden, for fram vil han) Bra naturlige utganger og hent, bra balanse. Ingen låsninger. Han vil alltid gjøre rett, og er en bra lytter. Han har mye "will to please" og er veldig treningsvillig. Han er klok og overrasker meg hele tiden med ting han kan.

På lydighetsbanen overrasker han meg hele tiden med å være utrolig lærevillig. Han lærer fort og vil være med meg hele tiden. En veldig spesiell hund, som jeg setter stor pris på. Han er den første hanhunden som jeg har valgt å beholde for avl på mange år. 


Jeg syns han har veldig mange fine egenskaper å tilføre border collieavlen.

FOR STUD: Strike was born in Italy 15.11.2017. Bred by Valentina Balli, son of two times world champion in obedience Mind the dog Lycan.

Hips: B

Tested clear for CEA/TNS/IGS/MRD1


He is a very friendly and kind dog, both to people and other dogs. He is a fast sheepdog, with natural flanks, outruns and balance. Not too much eye. And he has a nice drive og push. He is a good listener with a lot of will to please, and he is very trainable. He is wise and a fast learner. He is the first male in years that I have kept for breeding. And he is available for stud.

Foto: Hanna Nilsson
Foto: Vidar Tangeland